MHD Roudnice nad Labem

(linky 368, 467, 635, 636, 646, 681, 683, 672, 684, 685, 687)

Aktuálně:

Linky nahrazující MHD od 2. 1. 2018

Od 2. 1. 2019 jsou zavedeny v autobusech roudnické MHD = nově linka 368, integrované jízdenky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), se kterými můžete přestupovat na zelené linkové autobusy, vlaky, turistické motoráčky a lodě po celém Ústeckém kraji a využít i časového jízdného (například měsíční jízdenky). Naopak při příjezdu do Roudnice nad Labem můžete využít jízdenek DÚK z autobusů, vlaků a lodí pro pokračování cesty také spoji MHD nebo jízdenek PID z vlaků od Prahy či autobusů z Mělníku.

Linku MHD – nově 368 - doplňují po městě primárně linky 672 a 467 a v Podluskách ji nahrazují linky 672, 685 a 681.

Linka 368 obsluhuje centrum města, Hracholusky, sídliště a Bezděkov.

Linka 467 obsluhuje oblast Čihadel a posiluje průjezd sídlištěm Hracholusky až k ČSAD. Ostatní linky DÚK umožňují zejména další přestupní vazby na autobusovém nádraží (Karlovo náměstí) a žel. st. a zajišťují výhradně obsluhu oblasti Podlusk, kam dříve zajížděla také původní linka MHD.

V Podluskách využijte zastávek 9. května nebo Zahradní. Původní zastávky V Borku a 1. máje již nejsou obsluhovány.

Cena a tarify jízdného na území města

Při využití linek integrovaných v tarifu DÚK je cena 10 Kč (linky 368, 635, 636, 646, 681, 683, 672, 684, 685, 687). Při využití linky v tarifu PID je cena 12 Kč (linka 467).

Na všech uvedených linkách lze v zastávkách na území zóny 661 Roudnice n. L. využít jak tarif DÚK, tak tarif PID (například při přestupu na/z vlaku od Prahy).

Na spojích platí slevy nařízené vládou od 1. 9. 2018 ve výši 75 % pro děti od 6 do 18 let, studenty do 26 let, seniory od 65 let a držitelé průkazu ZTP.

Další informace

Více informací v Informačním a dopravním centru Podřipska, Arnoštova 88, Roudnice nad Labem, 412 871 501-502, infocentrum@vyletnarip.cz a na webových stránkách.

Změny v dopravě od 1. 1. 2019

Video Integrace MHD Roudnice nad Labem od 1. 1. 2019

Tisková zpráva Města Roudnice nad Labem z 2. 12. 2018 k integraci MHD a další informace k tarifu

Od 1. 1. 2019 dojde k integraci linky městské hromadné dopravy v Roudnici nad Labem do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Linka MHD tak získá novou přehlednější trasu, více spojů, nové číslo 368 a možnost vydávání jednotlivého i časového jízdného DÚK.

„Jedná se o dlouho plánovanou změnu, která v počátku může cestujícím přinést určité nepohodlí, avšak je dobře připravena. Původní linka MHD zůstává na přímější trase spojující sídliště s centrem města, vlakovým nádražím a Bezděkovem. V ostatních místech ji nahradí právě autobusy Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) a autobusy Pražské integrované dopravy (PID). Cestujícím tak integrace přinese, kromě změny zaběhlých jízdních řádů, již jen samé výhody – dostupnější, četnější, rychlejší a především levnější dopravu,“ řekl starosta města František Padělek.

Jízdní doklady DÚK budou platné ve všech integrovaných autobusech jedoucích v zóně 661 Roudnice nad Labem. V MHD bude stejně jako v linkách DÚK navíc možné i využití papírových jízdních dokladů Pražské integrované dopravy (PID), které jsou vhodné pro cestování do Prahy, Mělníku či jiných míst ve Středočeském kraji. Nový jízdní řád a trasa linky MHD 368 zohledňují rozložení osídlení města. Rozšířena je tak obsluha zejména nemocnice a sídliště, kde vzniknou nové zastávky, a to na úkor Podlusk, Čihadel či lokality u hřbitova, které dlouhodobě vykazují jen nízké využití cestujícími, ale i jim se spojení díky integraci s linkami DÚK a prodloužení trasy linky PID 467 z Mělníku zlepší.

Jízdní řád MHD byl sestaven s ohledem na návaznosti mezi autobusy a vlaky v železniční stanici Roudnice n. L. (zejména na rychlíky do Prahy a z Prahy), přičemž případné chybějící návaznosti v časech, kdy linka MHD nemůže jet, doplní přidané spoje linky 672, které díky tarifní integraci mohou cestující bez obav využít k cestám po území města stejně jako již zmíněnou linku PID 467 a dále linky DÚK 635, 636, 646, 680, 681, 683, 684, 685 a 687. Mezi další výhody integrace patří slevy pro důchodce, žáky a studenty a zavedení časových předplatných jízdenek s týdenní a měsíční platností. Nebude tak nutné kupovat si jízdenky při každém nástupu do autobusu, což cestujícím přinese značné úspory v cestování.

„Ve spolupráci s Ústeckým krajem jsme připravili detailní informační podklady. Věřím, že se i díky nim cestující v nových jízdních řádech s předstihem zorientují a integrace roudnické autobusové dopravy nám tak všem přinese jen samá pozitiva,“ dodal Padělek.